Členom spoločnosti

 

Informovanosť v tejto dobe je potrebná pre každého z nás je súčasťou života a cestou k správnemu rozhodovaniu. Súčasná situácia na Slovensku, ktorú výrazne ovplyvňuje pandémia je výnimočná a zasahuje do životov ľudí.. Obmedzenia vyplývajúce z tejto situácie výrazne ovplyvnia negatívne  ekonomiku. Pandémia dúfajme, dočasne ochromila obchodné a ekonomické väzby spoločenstva, ktorého ste členom.

Dopad na našu spoločnosť v dôsledku tejto situácie  je nepriaznivý. Dôležité je udržať činnosť našej spoločnosti v takej miere ,aby sme mohli po oživení trhu reagovať na novú situáciu. Treba si priznať, že návrat do pôvodného hospodárskeho systému je zatiaľ nereálny. Trh s drevnou hmotou stagnuje.

Ťažba dreva v našej spoločnosti za obchodným účelom bola zastavená, reguluje sa podľa dopytu.

Zaviedol sa krízový organizačnoekonomický systém aby sa minimalizovali straty. Likvidujú sa  vývraty a kalamitné stavy, ktoré sú akútne, aby sa predišlo škodám. V rámci obmedzených možností reagujeme na trh s palivovým drevom. V Tisovci sa realizuje plnenie objednávok členov spoločnosti na schválený prídel v roku 2020.

Rozhodnutím, príkaz vlády SR, je zakázané právnickým osobám organizovať zhromaždenia členov a štruktúr  spoločnosti. Preto nie je možné vo zvyčajnom termíne uskutočniť valné zhromaždenie a  vyplatiť dividendy, zákon je v tomto prípade nekompromisný. Preto uskutočnenie zhromaždenia ,plánujeme v jesenných mesiacoch tohto roka. Až by nariadenie vlády SR  bolo zrušené valné zhromaždenie zvažujeme uskutočniť v lehote stanovenej zákonom tak aby mohli byť vyplatené dividendy, výplatu dividend musí schváliť zhromaždenie.

US Tisovec zrušila úradné hodiny, je možné komunikovať elektronicky prostredníctvom adresy.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v urgentných prípadoch telefonicky, číslo telefónu : 0911195025

 

Adresa pre poštový styk

 

Urbariálna spoločnosť Tisovec, pozemkové spoločenstvo
Ul. Ľ. Štúra č. 1720 PO.BOX 1
980 61 Tisovec
Adresa pre elelektronickú poštu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

tel. číslo predsedu:0911240881
tel. číslo podpredsedu: 0911514776

 

 

OZNAM

Na základe rozhodnutia výboru US Tisovec sa interná časť stránky nebude zverejňovať. Zákon o pozemkových spoločenstvách to neprikazuje. Naďalej je možné poskytovať informácie pre členov spoločnosti, telefonicky, elektronickou poštou  v rámci zákona č. 97/2013 Zb. a Stanov spoločnosti.